חואן לואיס טואקיזה

instagram
facebook

לא זמין

חיי נהר עם שחר
נאספים ליד שפת המים
שלום ושלווה
תיבת נוח
תיבת נוח- קריאה לחיות

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved