חואן לואיס טואקיזה

instagram
facebook

זמין

נאספים ליד שפת המים

לא זמין

חיי נהר עם שחר
שלום ושלווה
תיבת נוח
תיבת נוח- קריאה לחיות

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved