רודריגו קויו קויו

instagram
facebook

זמין

בייסבול
מלחמה
סצינת כדורגל

לא זמין

אברהם יוצא לדרך
גן עדן (דיפטיך)
יציאת מצרים (משה מוביל את בני ישראל)
רות ובועז
תיבת נוח
תיבת נוח

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved