מוניקה מילר

instagram
facebook

זמין

הכיכר
תחנת הרכבת

לא זמין

אימון מביא לשלמות
האמן
הפאטיו של סבתי
יוסף ואחיו
מגדל בבל
מפה- אברהם/ נדודים במדבר
מפה- משה/ בני ישראל נודדים במדבר
סדום ועמורה
תה של אחר צהריים
תיבת נוח
תיבת נוח

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved