רדיקה ניקודין

instagram
facebook

זמין

בפארק
ליד הבאר

לא זמין

אביב
העגלה
הרועה
מפגש אביבי
פירות לילדים
רומן בין העדר
שלושה חברים

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved