וסנה טנסבה

instagram
facebook

זמין

בציר הענבים
האהבה באוויר
האושר שבקציר התירס
קציר חיטה

לא זמין

דבורי האביב
עורמים את הקש
על אם הדרך
תחת עץ הערמון

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved