דראזן טטק

instagram
facebook

זמין

בחזרה מהשדה
האופה

לא זמין

קציר החיטה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved