זלאטקו קולארק

instagram
facebook

זמין

הדיג
כפרי, חלבין
מאוהבים
קוטפי הפטריות

לא זמין

הסתכל על היונים!
זר אוהבים
חוטב העצים
יוצאים לפיקניק
לשוק
פרפרים
פרפרים הם חופשיים
קוטפי הפרחים
קוף-באמצע
תיאבון בריא

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved