אילונה תות' גומבקוטון

instagram
facebook

זמין

העודרים
חלבנית עם חיטה
פסטיבל מים
רוקדות מסביב לעמוד מאי

לא זמין

אוכל האבטיח
אוספת את הענבים
אישה
אישה עם סל
ארוחת צהריים
לצרור את החיטה
מחזרים פוטנציאלים
נוף עירוני- קקסקמט
נחות בשדה
רוקדים באביב

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved