אלווטינה דמיטרייונה פיזובה

instagram
facebook

זמין

לבריאותך
מבדרים את האורחים

לא זמין

פגישת חורף

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved