אנדרס הולטמן

instagram
facebook

זמין

כרובים במטע השקדיות
משוחררת
ערב טוסקני
פיתוי

לא זמין

דיוקן אוהב

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved