רויאל לג'ר

instagram
facebook

זמין

משפחה יפה

לא זמין

אדם וחווה בכפר
יום אופניים I
יום אופניים II
יחד
משחקים הוקי ברחוב מרקט (דיפטיך)
רוכבים על אופניים בכפר (דיפטיך)
תפוחים למכירה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved