ויקטוריה מילגלטר

instagram
facebook

זמין

ארץ פלאות
מוסיקה של האלפים
סרנדת יער

לא זמין

בזוג
היער

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved